Up

Noticies

El dissabte 28 de març es va publicar el Reial Decret 476/2020 de 27 de març,  segons el qual es prorroga l’estat d’alarma decretat amb el Reial Decret 463/2020 de 14 de març per tal de gestionar la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.

La prorroga de l’estat d’alarma s’estendrà fins a les 00:00 hores del dia 12 d’abril .

El dia 29 de març de 2020 entra en vigor el Real Decret-llei 10/2020, amb el que es regula un permís retribuït recuperable per aquelles persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19.

Certificat autoresponsable de desplaçament en el marc de l’estat d’alarma per la crisi sanitària per la COVID-19
Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 estableix la limitació de la llibertat de circulació de les persones i determina per a quines activitats es podrà circular per les vies d'ús públic.

CERTIFICAT ACREDITATIU INDIVIDUAL DE NECESITAT DE DESPLAÇAMENT PERSONAL PER MOTIUS LABORALS.

REIAL DECRET 463/2020 DE 14 DE MARÇ, estat d’alarma per la crisis sanitària per COVID-19

Ajudes als autònoms Departament de Treball Generalitat de Catalunya.

LÍNIA D’AJUTS PER A PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES AFECTADES ECONÒMICAMENT PEL CORONAVIRUS.

 

Preguntes freqüents autònoms COVID-19.

(RD 7/2020 de 12-03-20).

Prestació extraordinaria cesament d'activitat per a treballadors autònoms.

(Reial Decret 463/2020 de 14 de Març).

Registre de jornada de treballadors a temps complert (canvi interpretatiu article 35.5 de l'Estatut dels Treballadors).

Modificació de la tarifa de primes de accidents de treball i malalties professionals ocupació "a".

Llei 48/2015 de 29 d'Octubre de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2016.

Entrada en vigor dels nous models de comunicats mèdics.

Ordre ESS1187/2015 de 15 de juny, BOE  20 de juny de 2015

Principals novetats introduïdes per la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats en referència a les Societats Civils Particulars.

Llei 7/2012 de 29 d'octubre de modificació de la normativa pressupostaria...

Mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, que entra en vigor el 15 de Juliol de 2012.

Nous tipus d'IVA i Retencions - RDLlei 20/2012 de 13 de juliol.

Novetats Fiscals provinents del RD de 30 Desembre de 2011...

Reial Decret 1915/2011, de 26 de Novembre.

Adjuntem a continuació les modificacions o reformes al règim de pensions,...

Artículos de la Ley 42/10 que afectan a las Comunidades de Propietarios.

Ordre TIN -1827-2010 Jubilació Parcial - RD LEY 8-2010 BOE..

Circular: Protecció per cessament d'activitat dels..

TIPUS I.V.A. (24.78 kB)

Circular: Nous tipus d' I.V.A. en vigor a partir de...

- Avis legal - Globalgest. Tots els drets reservats.
Copyright 2011 Noticies. By Joomla 1.7 templates and hosting service by justhost reviews. All Rights Reserved.